Finestreta Única

Dóna't d'alta

Alta Col·legiat per Accés Directe


Formulari d'Alta Col·legiat per Accés Directe (PDF)

Requisits

Poden accedir directament a la col·legiació els posseïdors dels següents títols universitaris:

Ajudants de Montes Grau en Comerç
Arquitectes Tècnics Grau en Direcció d'Empreses
Diplomats en Empreses i Activitats Turístiques Grau en Direcció i Creació d'Empreses
Diplomats en Gestió Comercial i Màrqueting Grau en Educació Social
Diplomats en Gestió i Administració Pública Grau en Enginyeria de l'Edificació
Diplomats en Informàtica Grau en enginyeria de Materials
Diplomats en Magisteri Llicenciats de la Marina Civil
Diplomats en Relacions Laborals Llicenciats en ADE
Enginyers Agrònoms Llicenciats en Antropologia
Enginyers de Camins, Canals i Ports Llicenciats en Arquitectura
Enginyers de Forests Llicenciats en Ciències Ambientals
Enginyers de Mines Llicenciats en Ciències Biològiques
Enginyers de Telecomunicació Llicenciats en Ciències Físiques
Enginyers en Informàtica Llicenciats en Ciències Geològiques
Enginyers Industrials Llicenciats en Ciències Polítiques
Enginyers Químics Llicenciats en Ciències Químiques
Enginyers Tècnics Agrícoles Llicenciats en Documentació
Enginyers Tècnics de Telecomunicació Llicenciats en Dret
Enginyers Tècnics d'Obres Públiques Llicenciats en Econòmiques i Comercials
Enginyers Tècnics en Disseny Industrial Llicenciats en Filologia
Enginyers Tècnics en Explotació de MinesLlicen. en Filosofia i Ciències de l'Educació
Enginyers Tècnics en Informàtica de GestióLlicenciats en Filosofia i Lletres
Enginyers Tècnics en TopografiaLlicenciats en Geografia i Història
Enginyers Tècnics ForestalsLlicenciats en Humanitats
Enginyers Tècnics IndustrialsLlicen. en Investigació i Tècniques de Mercat
Enginyers Tècnics NavalsLlicenciats en Pedagogia
Graduats en Ciències Audiovisuals Llicenciats en Periodisme
Grad. en Ciència Jurídiques de la Admin. Públiques Llicenciats en Psicologia
Graduats en Comunicació Audiovisual Llicenciats en Psicopedagogia
Grad. en Estudis Immobiliaris i de la Construcció Llicenciats en Sociologia
Graduats en Estudis Literaris Llicenciats i Diplomats en Cent. Empresarials
Graduats en Finances i Comptabilitat Llicenciats i Diplomats en Matemàtiques
Graduats Socials Procuradors dels Tribunals de Justícia
Grau Adm. d'Empreses i Gestió d'Innovació Professors Mercantils
Grau en Ciència i Tecnologia de l'Edificació Veterinaris


Quan sol·licitar-ho

Cal demanar cita prèvia per a la col·legiació trucant al 93 451 02 02 o enviant correu electrònic a admissio@cafbl.cat


Documentació a presentar

 • Sol·licitud per duplicat en model oficial.
 • Original i fotocòpia del títol o, si no, certificació supletòria provisional que gaudeix d'idèntic valor jurídic que aquell i que haurà d'incorporar el nombre de Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials i serà signada pel rector (art. 14 del Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials). No es poden acceptar, a efectes de col·legiació, certificats sense validesa legal com ara certificats de pagament de taxes, certificats acadèmics o certificats substitutoris sense número de registre / signats per autoritat competent.
 • Quatre fotografies.
 • Certificat d'antecedents penals vigent.
 • Fotocòpia DNI.

Taxes

 • La quota d'entrada (1.187,30 ¤) establerta en el Col·legi.
 • Aportació voluntària Seu Social: 624 ¤ (*).
 • Quotes trimestrals segons situació col·legial:
  • Exercents: 155,28 ¤ (assegurança RC inclòs)
  • No Exercents amb informació: 121 ¤
  • No Exercents sense informació: 60,50 ¤

(*) NOTA: Les condicions econòmiques anteriorment referides, no inclouen l'aportació voluntària en concepte d'adquisició de la Seu Social per un import de 624 ¤, la qual en cap cas està condicionada a l'acceptació del Col·legi. La no aportació voluntària implica la renúncia als drets econòmics en cas de liquidació del patrimoni social (Art. 74 dels estatuts del CAFBL).


Formulari d'Alta Col·legiat per Accés Directe (PDF)

Instruccions

 • Descarregui el formulari del tràmit a realitzar.
 • Ompli les dades sol·licitades, pot fer-ho directament en el formulari. Rebrà un avís conforme els canvis no es guarden però un cop omplert el podrà imprimir a ambdues cares i per duplicat si el tràmit així ho requereix.
 • Si troba algun problema en el pas anterior, imprimir i omplir a mà.
 • Ha de signar tots els fulls.
 • Adjuntar la documentació addicional sol·licitada per realitzar el tràmit.
 • Enviar el formulari junt amb la documentació per correu electrònic a etica@cafbl.cat per començar amb la tramitació.
© finestretaunica.cafbl.cat | Texte legal | Contactar C/ Mallorca 214, entresòl 5a, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02 · Fax: 93 451 37 35