Finestreta Única

Dóna't d'alta

Alta Col·legiat - Proves d'Accés


Formulari d'Alta Col·legiat Proves d'Accés (PDF)

Requisits

Títols recollits en l'apartat 2n de l'article 5è, del Reial Decret 693/68, de data 1 d'abril, i que hagin estat declarats aptes en proves d'actitud.


Quan sol·licitar-ho

Cal demanar cita prèvia per a la col·legiació trucant al 93 451 02 02 o enviant correu electrònic a admissio@cafbl.cat


Documentació a presentar

 • Sol·licitud per duplicat en model oficial.
 • 3 fotocòpies compulsades pel Col·legi d'Administradors de Finques del títol amb què va concórrer a les proves o, si no, certificació acadèmica, justificació i fotocòpia d'haver abonat les taxes per a l'expedició del títol amb què va concórrer a les proves.
 • Quatre fotografies.
 • Certificat d'antecedents penals vigent.
 • Fotocòpia DNI.

Taxes

 • La quota d'entrada (1.187,30 ¤) establerta en el Col·legi.
 • Aportació voluntària Seu Social: 624 ¤ (*).
 • Per a les següents situacions hi ha condicions especials amb descomptes en la quota d'entrada, que pots consultar contactant amb el departament d'admissió (admissio@cafbl.cat):
  • Joves fins a 30 anys
  • Empleats col·legiats majors de 30 anys
  • Familiars col·legiats majors de 30 anys (1er y 2on grau)
  • Titulats universitaris reconeguts per accedir, graduats com màxim fa 2 anys
  • Màster UB (Assessoria, gestió i promoció immobiliària)
 • Quotes trimestrals segons situació col·legial:
  • Exercents: 155,28 ¤ (assegurança RC inclòs)
  • No Exercents amb informació: 121 ¤
  • No Exercents sense informació: 60,50 ¤

(*) NOTA: Les condicions econòmiques anteriorment referides, no inclouen l'aportació voluntària en concepte d'adquisició de la Seu Social per un import de 624 ¤, la qual en cap cas està condicionada a l'acceptació del Col·legi.

© finestretaunica.cafbl.cat | Texte legal | Contactar C/ Mallorca 214, entresòl 5a, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02 · Fax: 93 451 37 35