Finestreta Única

Dóna't d'alta

Alta Col·legiat Titulats en Estudis Immobiliaris Concertats amb l'Escola Oficial d'Administradors de Finques


Formulari d'Alta Col·legiat Titulats (PDF)

Requisits

Aprovar el pla d'estudis de l'Escola Oficial d'Administradors de Finques, autoritzat pel Ministeri de Foment, la docència imparteixen més una desena d'universitats espanyoles, mitjançant la creació d'un títol propi de cadascuna d'elles, amb un mínim de 180 crèdits. A continuació detallem dues d'elles:

 • Títol propi de la Universidad de Burgos (a distància) de "Curso Superior de Estudios Inmobiliarios" (3 anys).
 • Títol propi de la Universidad de Alcalá (a distància) de "Estudio propio en grado de Administración de Fincas" (3 anys). www.uah.es

Quan sol·licitar-ho

Cal demanar cita prèvia per a la col·legiació trucant al 93 451 02 02 o enviant correu electrònic a admissio@cafbl.cat


Documentació a presentar

 • Sol·licitud per duplicat en model oficial.
 • Fotocòpia del títol expedit per la Universitat i compulsat pel Col·legi d'Administradors o, si no, certificació acadèmica d'haver superat els tres anys d'estudis expedit, per aquesta Universitat.
 • Quatre fotografies.
 • Certificat d'antecedents penals vigent.
 • Fotocòpia DNI.

Taxes

 • La quota d'entrada (1.187,30 ¤) establerta en el Col·legi.
 • Aportació voluntària Seu Social: 624 ¤ (*).
 • Per a les següents situacions hi ha condicions especials amb descomptes en la quota d'entrada, que pots consultar contactant amb el departament d'admissió (admissio@cafbl.cat):
  • Joves fins a 30 anys
  • Empleats col·legiats majors de 30 anys
  • Familiars col·legiats majors de 30 anys (1er y 2on grau)
  • Titulats universitaris reconeguts per accedir, graduats com màxim fa 2 anys
  • Màster UB (Assessoria, gestió i promoció immobiliària)
 • Quotes trimestrals segons situació col·legial:
  • Exercents: 155,28 ¤ (assegurança RC inclòs)
  • No Exercents amb informació: 121 ¤
  • No Exercents sense informació: 60,50 ¤

(*) NOTA: Les condicions econòmiques anteriorment referides, no inclouen l'aportació voluntària en concepte d'adquisició de la Seu Social per un import de 624 ¤, la qual en cap cas està condicionada a l'acceptació del Col·legi.

© finestretaunica.cafbl.cat | Texte legal | Contactar C/ Mallorca 214, entresòl 5a, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02 · Fax: 93 451 37 35